Khái niệm của kèo chấp là gì? Cách đọc tỷ lệ kèo chấp chính xác